+48 533 80 70 80

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja jest coraz częściej występującym zjawiskiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Naruszenia własności intelektualnej, tajemnicy przedsiębiorstwa, utrudnianie dostępu do rynku czy naśladownictwo produktów to najczęściej spotykane niedozwolone praktyki.
Choć są one sprzeczne z prawem i mogą być powodem wszczęcia postępowań sądowych, często nie są łatwe do wiarygodnego udokumentowania (zgodnie z ustawą to pokrzywdzony musi dostarczyć dowody nieuczciwej konkurencji).
W zakresie oferowanej usługi podejmujemy działania zmierzające do wykrycia praktyk nieuczciwej konkurencji. Zawsze działamy profesjonalnie i dyskretnie, a zebrana przez nas dokumentacja oraz sporządzone raporty mogą stać się dla Państwa podstawą do wstąpienia na drogę sądową w celu egzekwowania roszczeń z tytułu naruszenia interesu.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:
wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa/ wprowadzające w błąd oznaczenia towarów i usług/ naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa/ nakłanianie do rozwiązania bądź niewykonania umowy/ naśladownictwo produktów/ pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie/ utrudnianie dostępu do rynku/ przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną/ nieuczciwa lub zakazana reklama/ organizacja sprzedaży lawinowej

Adres Katowice

ul. Kopernika 2
40-064, Katowice

Adres Kraków

ul. Zamknięta 10
30-554, Kraków

Adres Poznań

ul. Grottgera 16/1
60-758, Poznań

Adres Warszawa

Świeradowska 47
02-662, Warszawa