+48 533 80 70 80

Wywiad gospodarczy

Wywiadem gospodarczym nazywamy proces poszukiwania i analizy informacji dotyczących firmy i jej właścicieli bądź pracowaników. Przeprowadzenie wywiadu powinno być rozważone przed podjęciem ważnych decyzji biznesowej, jak dokonaniem inwestycji, przejęciem firmy i wejściem w spółkę. Wywiad gospodarczy pozwala wskazać ryzyko związania się z nieuczciwym partnerem oraz wykryć nieścisłości i nieprawidłowości powstałe w przeszłości działań firmy, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla przyszłych inwestycji.

Adres

ul. Kopernika 2
40-064, Katowice